mom and daugher trip to machu picchu (1)

Two women hugging overlooking Machu Picchu