hiking-tours-slovenia-slotrips (5)

two women hiking Bohinj in Slovenia